Main office:

  • Husitská 502/36, Źiźkov
  • 130 00 Praha 3
  • Phone: +420775946909
  • E-mail: info@RENTMEDIA.tv

 

Služby

Produkty firmy « RENTMEDIA » jsou předurčeny   k řešení jakéhokoliv úkolu , který vzniká při výrobě filmu. Vysoká spolehlivost, vynikající výkon, široká škála možnosti zařízení vyprojektovaného a vyrobeného naší společností v kombinaci s nízkými náklady, dávají garanci snadného použití a záruku vyplnění těch nejoriginálnějších tvůrčích nápadů.

Služby poskytované společností « RENTMEDIA », jsou zaměřené na mnohostranné požadavky ke spokojenosti zákazníků.

Nabídky

Vsoučasné době «RENTMEDIA» může , klientůmnabídnoutjedinečnoupříležitostvyužítsložitousofistikovanouoperátorskoutechniku ,   provýrobutelevizníchseriálů, celovečerníchfilmů adokumentů, které jsoukdispozicizaspeciální ceny.

X

Vsoučasné době «RENTMEDIA»  může , klientůmnabídnoutjedinečnoupříležitostvyužítsložitou  sofistikovanouoperátorskou  techniku ,   provýrobutelevizníchseriálů, celovečerníchfilmů adokumentů, které  jsoukdispozicizaspeciální ceny.